Auteur: kvdgeest

Hemelvaartsdag: de Koningsdag van de kerk! 0

Hemelvaartsdag: de Koningsdag van de kerk!

Preek op Hemelvaartsdag (2024) Eerste Bijbellezing: Deuteronomium 4: 33-39 Tweede Bijbellezing: Handelingen 1: 3-11 Derde Bijbellezing: Filippenzen 2: 5-11 Vertel jij wel eens aan iemand dat je naar de kerk gaat, of gelovig bent…? Op je werk, aan klasgenoten. Je vrienden en collega’s kijken er misschien gek van op: “Nog leuke dingen gedaan op Hemelvaartsdag?” “Wat? Naar de kerk?!” “Doe je dat dan op zondag ook?!” Vertel je er wel eens iets over? Hoe doe je dat? Is de Bijbel voor jou de enige waarheid? Maar iedereen heeft toch z’n eigen waarheid? Zijn andere meningen of godsdiensten niet net zo...

Jezus Heer van de sabbat – preek over Marcus 2, 23-28 0

Jezus Heer van de sabbat – preek over Marcus 2, 23-28

Liturgie                                                                                                           Komen  Votum en groet Zingen: LB2013 Lied 273: 1,2,3 (“Loof God die zegent al wat leeft”; “Loof God, Hij stuurt het schip der kerk”; “Loof God, zijn vinger wijst ons aan”) Gebed om vergeving en om de verlichting door de Heilige Geest Zingen: Ps. 51: 5,7 (“Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht”; “Doe Sion wel naar uw barmhartigheid”) Zijn Horen: Bijbellezing 1: Mattheus 12: 1-14 Zingen: LB2013 Lied 653: 1,2 (“U kennen, uit en tot U leven”; “Gij zijt het brood van God gegeven”) Bijbellezing 2: 1 Samuel 21: 2-7; Marcus 2: 23-28 Zingen: LB2013...

Gods naam in de publieke samenleving 0

Gods naam in de publieke samenleving

Thema: Gods naam in de publieke samenleving. N.a.v. het derde van de Decaloog: “Misbruik de naam van de HEER uw God niet” (n.a.v. Heid. Cat. zondag 37 over hoe Gods naam wél gebruikt mag worden) Liturgie Bij God komen: Votum & groet – zingen: GKB Ps. 97: 1 (“De Heer alleen regeert, als koning hooggeëerd”) Bij Hem zijn: 1: Horen: Gebed – Lezing Heid. Cat. zd. 37 – Bijbellezingen: Rom. 13: 1-5; Openb. 13: 1-8; Psalm 72 – zingen: GKB  Ps. 72: 1 (“O God wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid” – Preek 2: Danken: zingen:...

Van vrede spreken vergt lef 0

Van vrede spreken vergt lef

Een mooie prestatie, dit boekje dat binnen twee maanden na de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers op 7 oktober jl. verscheen: Wie van vrede spreekt, heeft moed. Het is geschreven door achttien Nederlandse schrijvers, de meeste bewust Joods. Geen wonder dan ook, dat sommigen van hen vrij fel uithalen naar de media en sommige politici. De reacties in ons land verschoven na die eerste berichten binnen een paar dagen van afschuw over de Hamas-terreur naar afkeuring van het geweld dat Israël vervolgens liet zien in Gaza. De beelden van overvolle ziekenhuizen, in puin geschoten straten en bebloede kinderen doen...

Twee kerken samen verder (enkele gedachten 1) 0

Twee kerken samen verder (enkele gedachten 1)

Terwijl twee kerken één worden, gaan andere kerken en mensen uíteen. Dat helpt in ieder geval realistisch te blijven en niet in euforie te vervallen. Tegelijk is dit verdrietig, en naar ik meen onnodig en onjuist. Retrospectief Op 12 mei jl. was ik bij het feest ter gelegenheid van de eenwording van NGK en GKv, nu de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Voornamelijk grijsaards zoals ik waren daar aanwezig. Het is dus geen eenwording met toekomst. Tenzij we niet meer denken in kerkelijke instituten. Deze kerken staan voor een mooie uitdaging (of roeping): hernieuwd kennismaken op geloofsniveau en dat allereerst plaatselijk. Dat...

Bij het heengaan van een geestelijk leider 0

Bij het heengaan van een geestelijk leider

Een reis naar de VS (1997) Timothy Keller is heengegaan. Ik mocht hem ontmoeten in 1997, toen we op initiatief van Aad Kamsteeg met een groep theologen en werkers in de kerk naar de VS reisden. We ontmoetten midden in Manhattan, in een kantoor ergens op 30 hoog, een buitengewoon gewone man, een man zonder de arrogantie van veel charismatische leiders die jou niet zien staan, een man met een verhaal waar niets bijzonders aan leek te zijn, een man die oprecht ootmoedig overkwam, maar in wiens spreken kracht mee kwam zodat je vanaf het eerste moment voelde met een...

Christen en populisme (preek bij Heid. Cat. zondag 40/6e gebod) 0

Christen en populisme (preek bij Heid. Cat. zondag 40/6e gebod)

1. “Het volk heeft gesproken!” De BBB stormt overal de provinciale colleges binnen. Nu moet ‘Den Haag’ naar ‘het volk’ luisteren, wordt gezegd. En daar wil ik het nu over hebben: niet over de BBB, wel over die z.g. ‘volkswil’. Want daar proeven we iets wat we ook bij populistische partijen horen. Wat is populisme? Populisme komt van het Latijnse woord populus, dat volk betekent. Maar dat ‘volk’ is niet één homogene stem. Nee, een volk is veelkleurig, pluriform. En dát zit meer in het Griekse woord voor volk: dèmos (waar bijv. demo-cratie van is afgeleid). Anders dan populus (volk)...

Volwassendoop? Kinderdoop? Familiedoop! 0

Volwassendoop? Kinderdoop? Familiedoop!

  Wat prachtig is het altijd, als er een kindje gedoopt wordt! En wat bijzonder, dat nog altijd de meeste ouders daar bewust voor kiezen! Voorafgaand aan een doop is er vaak een gesprek, waarin het over die keuze gaat. Zo krijgen die bekende woorden voor de doopbediening des te meer betekenis: “(Geliefden etc.), in geloof moeten we de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de vorm. Daarom vraag ik u eerlijk (‘oprecht’) te antwoorden op de volgende vragen…” Toch krijg ik ook wel ‘s de indruk dat sommigen de babydoop min of meervanzelfsprekend vinden. Maar dat is...

“Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen?” 0

“Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen?”

(overweging bij Jaarwisselingsgebed 2022 n.a.v. 1 Koningen 8,27 en Johannes 1,14) Wat een overweldigend moment voor koning Salomo! Hij mocht een Godshuis bouwen! Zijn vader David kreeg die opdracht niet, wel beloofde God trouw aan zijn koningshuis, zijn zoon Salomo werd de tempelbouwer. En nu hij dit enorme project heeft mogen verwerkelijken, roept hij uit: hoe zou God kunnen wonen in dit huis door mensen gebouwd?! Wat Salomo niet wist, weten wij nu. Ik moest denken aan één van de laatste foto’s die de ruimtesonde Voyager 1 naar de aarde zond. Het was een foto van onze planeet zelf. Daarop...

Homo en christen (reflecties naar aanleiding van een moedig boek) 0

Homo en christen (reflecties naar aanleiding van een moedig boek)

Weer een boek… Een nieuw boek over homoseksualiteit in christelijk perspectief, was dat nodig? Je zult maar homo zijn en het zoveelste boek over jou ziet het licht, een dik boek zelfs. En er werd onlangs ook nog een hele studiedag aan gewijd. Het boek dat ik hier bespreek is dat van dr. Ad de Bruijne, Verbonden voor het leven. Bovenstaande vraag werd door een coreferent (zelf lesbienne) gesteld: “dit boek bungelde zwaar in mijn rugtas, toen ik hierheen fietste”… Ook ik heb een heel plankje boeken hierover in m’n kast staan. Vanaf het moment dat ik als pastor in...