Auteur: kvdgeest

Hoezo een interim dominee? 0

Hoezo een interim dominee?

Een tijd geleden sprak ik met een kerkenraad van een gemeente waar de predikant overleden was. Ze gingen op zoek naar een nieuwe dominee. Maar toen bleek dat niet iedereen daar aan toe was. Een vrouw zei: “Ik ontdek nu pas: wíl ik eigenlijk wel een nieuwe dominee?!” Vaak wordt dit onderschat. Een predikant is hoe dan ook altijd geliefd bij zijn kudde. Ga maar na: als predikant ben je erbij als er een kind ziek wordt en overlijdt, je wordt deel van die familie in die intimiteit van verdriet en afscheid. Zo zit je ook naast een ziekenhuisbed, bij...

0

Gemeenschap na corona

Als het over ‘kerk zijn na corona’ gaat, lees ik in kerkelijke media nog te vaak de neiging tot de reactie ‘terug naar hoe het was’. Slechts een enkeling waagt zich aan de gedachtenoefening hoe we ons kerk zijn kunnen (her)inrichten in een situatie van blijvende beperkingen en in de crisis een kans kunnen zien.   Eén ding weten we zo goed als zeker: de beperkingen blijven. Hooguit komen er wat versoepelingen, ietsje meer ruimte naar de ene of andere kant. Maar het virus is er en blijft er, een vaccin is niet het wondermiddel en laat nog op zich...

0

Jezus het lam met leeuwenkracht – Preek over Openbaring 5, vers 5 en 6

“Alles van waarde is weerloos”: een overbekende regel uit een gedicht van Lucebert. Zo bekend, dat die zin een eigen leven is gaan leiden. En toch is het geen goedkoop cliché. Het is en blijft waar: wat waardevol is, is kwetsbaar; een bloem, een baby. Zo laten deze woorden iets zien van het evangelie. Gods eigen Zoon werd een kwetsbare mens en liet zich slachten als een lam. En juist zo is hij de overwinnaar. Jezus: het Lam met Leeuwenkracht Wie is waardig… Is Openbaring een lastig Bijbelboek? Niet de uitleg is het lastigste, met kennis van het Oude Testament...

6

35 jaar geroepen – persoonlijke overdenkingen bij 35 jaar predikantschap

Het is 14 juli als ik aan dit stuk begin te schrijven. Op deze dag precies 35 jaar geleden werd ik in Kinderdijk bevestigd als predikant in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland. Mijn gedachten gaan terug naar mijn roeping. Lange tijd vond ik gepraat over roeping al gauw onzuiver, ik was gewapend met een gezond wantrouwen ten aanzien van alle menselijke motieven. In bevindelijke kringen lijkt roeping soms een soort machtsfactor, waarmee men elke kritische noot van zich afhoudt. Ook evangelische leiders beroepen zich soms op de Heer en houden zo kritiek van zich af. In die valkuilen wilde ik niet terecht...

0

Een vrouw geroepen als dominee

Op 26 juni jl. werd bekend dat Almatine Leene, predikante in Zuid-Afrika, een beroep aanneemt in de GKv Hattem-Noord (naast haar was ook Jasper Bosman beroepen). Het was gelijk ‘groot nieuws’, tot zelfs bij de NOS. Het getuigt van moed als een GKv-gemeente zo’n eerste stap zet, en van deze vrouw om daar positief op te reageren. Er wordt hierover in de kerken zeer divers gedacht. Kunnen wij dit samen aan? Het zou mooi zijn als we er in respect voor elkaar in slagen om een stukje diversiteit te dragen en elkaar als broeders en zusters in verbondenheid met Christus...

0

Geestelijk leiderschap: functie of roeping?

Geestelijk leiderschap is schaars. Kerkenraden zijn een soort besturen geworden, met managers die de kerk runnen. Hun ‘targets’ zijn zo variabel als de bezetting van de kerkenraad zelf, er zijn zelden meerjarenplannen of gezamenlijke doelen. Veeleer worden doelstellingen bepaald door de toevallige en zeer veranderlijke samenstelling van de kerkenraad, met telkens nieuwe persoonlijke agenda’s (en belangen). De enige die geacht wordt die geestelijk-inhoudelijke dimensie in te brengen, de predikant, komt in deze bestuurscultuur vaak in de knel. Ze worden steeds meer gezien als werknemers die verantwoording dienen af te leggen aan een MT. Hun onafhankelijkheid als dienaar van het Woord...

0

De enige naam (Handelingen 4,12)

Bij het lezen van Handelingen 4 viel me het woordje naam op. Als een rode draad, een motief in het hoofdstuk (vers 5 t/m 22). Petrus en Johannes staan voor de Joodse Raad. Ze moeten zich verantwoorden. Wonderlijk, als je geen mis- maar een weldaad hebt verricht (vers 8!). Maar het woord naam geeft hier precies aan wat hier in het geding is. Het gaat over gezag, eer, bevoegdheid. De joodse raad vraagt: in wiens naam doen jullie dit? Dat betekent ongetwijfeld: op wiens gezag. Petrus en Johannes antwoorden: deze genezen man staat gezond voor u dankzij de naam van...

1

Dopen en zegenen in coronatijd (over Hebreeën 7,7)

Ze liet de kerk achter zich. We zijn toe aan een nieuwe reformatie. Het was haar ontdekking: we hebben het altijd verkeerd gezien. De kerk zit vast in haar eigen tradities. Iedere gelovige is een priester. Het wedergeboren hart is de hoogste instantie. Ze ging heen en doopte haar man, haar dochter. En later zelfs een man die ze ontmoette op straat. Hij had zijn hart aan Jezus gegeven, wie kan dan de doop tegenhouden? Ik als dominee stond met m’n mond vol tanden. Uiteraard, er ging van alles door mijn theologische hoofd heen: hoe kan ik hard maken dat...

0

Veel leiders of één ambt?

“Meer leiders welkom in de kerk”: deze kop vat het betoog van Jack Barentsen samen, waarin hij een pleidooi voert voor gedeeld en veelvormig leiderschap (ND 7 febr.). Hij doet dat met verwijzing naar Paulus, die in zijn brieven een ‘breed palet’ aan leidinggevende mensen ziet in het groeiende stedelijke netwerk van kringen en gemeenschappen in de vroege kerk. Dynamisch beeld Het is juist, dat het Nieuwe Testament een dynamisch beeld vertoont als het over leiders in de gemeente gaat. En nergens worden deze aangeduid met het woord ambt. Ambt is een theologische constructie die ontstond in de loop van...

1

Belletje drukken

    In Amsterdam bestond mijn werk voor een groot deel uit ‘belletje trekken’ (belletje drúkken dus…). Ik ging eropuit met het gemeentegidsje op zak, kriskras door Amsterdam, en drukte op belletjes, benieuwd wie er van achter die deur tevoorschijn zou komen. Van alle namen en adressen in m’n boekje zag ik een kwart nooit in de kerk, dus zocht ik ze op. Meestal ging de deur open. “O, je bent van de kerk?” En ging hij soms al bijna weer dicht. “Nee”, zei ik dan, “ik kom niks verkopen, ik kom voor jou: wie ben jij, en wie is...