Categorie: Preken – HC

0

Mensenrechten avant la lettre – Preek over het achtste gebod (HC zondag 42)

Blijf met je tengels… Er is bij je ingebroken. Ik weet wat het is: nog nachten daarna zat ik soms ineens rechtop in m’n bed. Boos: welke onverlaat heeft het lef om in mijn huis te komen en alles overhoop te halen? Laat hij met z’n tengels van mijn spullen af blijven! Mijn spullen… Maar wat in deze wereld is nu eigenlijk van mij? Niets is van mij, alles van God. Dat is de les van het 8e gebod. Steel niets én niemand! Er is een uitleg van het achtste gebod, die dit gebod vertaalt als “steel niets en niemand”!...

0

Een 21e eeuwse volgeling van Luther: Timothy Keller – preek over Heid. Cat. zondag 5 & 6

Er was een Bijbelcursus voor mensen die belangstelling hadden voor het geloof. Op de eerste avond vroeg de cursusleider aan de groep: wat is jouw grootste probleem? Waar heb jij het meeste behoefte aan in je leven? Hij hoopte op diepzinnige antwoorden, over de zin van het leven of zo. Een vrouw reageerde: mijn grootste probleem: hoe ik sneller kan afvallen! Deze anekdote (uit een boek van dr. Stefan Paas) laat zien hoe christenen vaak denken. We denken, dat mensen die niet geloven een probleem hebben. Nou, veel mensen hebben helemaal geen probleem. De meeste mensen hebben een prima leventje,...

0

Bid om de bescherming van de heilige Geest – Preek over Heid. Cat. zondag 52 (de zesde bede van het Onze Vader)

Een paar jaar geleden las ik het boek “Dit kan niet waar zijn” van Joris Luyendijk. Over de financiële wereld, van banken en beurzen, geld- en aandelenhandel. Je denkt inderdaad “dit kan niet waar zijn”. Maar het is waar, blijkbaar: mensen die bezig zijn met schaamteloze zelfverrijking. Vaak ten koste van gewone mensen, die failliet gaan, werkloos raken. Of hun schulden niet meer kunnen betalen. Luyendijk noemt een voorbeeld van een man wiens zoontje vraagt wat pappa doet. Wat moet hij zeggen: “papa bed. … mensen”? Dat is het moment waarop hij besluit: dit kan ik niet langer verantwoorden. En...

0

Bidden om Gods leiding in je leven – Preek over Heid. Cat. zondag 49 (over “uw wil geschiede”)

Hoe weet je Gods plan met jou, zijn bedoeling in je leven? Je staat voor een keus: een opleiding kiezen, solliciteren, trouwen, een gezin, verhuizen. Vraag jij je dan af: wat wil God? Veel mensen zijn daar terughoudend in. Begrijpelijk, want er zijn ook mensen die heel precies lijken te weten wat God wil. En dan zeggen we, wat sceptisch: ik krijg toch geen briefje uit de hemel? En inderdaad, je hoort wel eens van die verhalen… Van mensen die hun schepen achter zich verbranden, gaan emigreren of zendingswerk doen. En dan ‘gelovig’ zeggen: God wil het, hij zal zorgen...

0

Wie God als Vader heeft, heeft de kerk als Moeder – Leerpreek 1 over Kerk – Sacrament – Ambt (Heid. Cat. zondag 21 e.v.)

Eerste deel   Heb je de kerk nodig? Kun je niet geloven zonder kerk? Veel mensen zeggen dat ze gelovig zijn. Maar wel op hun eigen manier. Vaak een soort vage spiritualiteit, zoals je ziet bij The Passion of bij stille tochten. Veel mensen zeggen ook, dat ze wel bidden, een soort meditatie of gesprek met jezelf. Is dat geloof? Voor gelovigen die naar de kerk gaan lijkt dat wat te mager. Toch is het voor die mensen wel degelijk serieus. Alleen, ze willen het vaak niet verder ontwikkelen, zeker niet door naar een kerk te gaan. Je wilt niet,...

0

“Wie de kerk niet als Moeder heeft, kan God niet als Vader hebben” – Leerpreek 1 over Kerk-Sacramenten-Ambt

Heb je de kerk nodig? Kun je niet geloven zonder kerk? Veel mensen zeggen dat ze gelovig zijn. Maar wel op hun eigen manier. Vaak een soort vage spiritualiteit, zoals je ziet bij The Passion of bij stille tochten. Veel mensen zeggen ook, dat ze wel bidden, een soort meditatie of gesprek met jezelf. Je kunt je vraagtekens erbij hebben, of je dat geloof kunt noemen. Toch is het voor die mensen wel degelijk serieus. Alleen, ze willen het vaak niet verder ontwikkelen, zeker niet door naar een kerk te gaan. Je wilt niet, dat jouw geloof door anderen wordt...

2

Had Jezus seksuele gevoelens? Jezus, Maria’s kind, Gods Zoon – preek bij Heid. Cat. Zondag 14

1. Kon Jezus pijn voelen? Kon Jezus verdrietig zijn, of angstig? We weten het uit de Bijbel. Kon Jezus blij zijn, vrolijk feest vieren? Ook dat erkennen we wel. Had Jezus seksuele gevoelens? En hier durven we vaak niet verder te denken. Je kunt zeggen: dat hoeft toch ook niet? De Bijbel spreekt over Jezus’ blijdschap, liefde; ook duidelijk over zijn pijn, angst. De Bijbel zwijgt over zijn seksuele gevoelens. Dus, zou je zeggen, fantaseer daar dan ook niet over. Dat is al genoeg gedaan, zoals over Jezus’ vermeende relatie met Maria van Magdala. En toch is die vraag echt...

1

Gods kind ben je als je de wil van de Vader doet – preek bij Heid. Cat. zondag 13

Ben jij een kind van God? Wanneer ben je dat: als je gedoopt bent? Christelijk Gereformeerden en Baptisten zullen daar behoorlijke vraagtekens bij hebben. Kind van God ben je pas echt als je wedergeboren bent. Hebben ze niet gelijk? Kijk maar naar Johannes 1, 12/13: Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Of Romeinen 8,14 (o.a.): Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen...

0

Christen: met Christus’ Geest gezalfd – leerpreek over HC zondag 12

Deze preek werd gehouden in een ‘leerdienst’. De laatste tijd wekt een dergelijke aankondiging de verwachting dat er in de dienst meer interactie is, bijvoorbeeld  in de vorm van de mogelijkheid om vragen te stellen. Dat is bij deze gelegenheid slechts zeer beperkt toegepast (zie de vraag in de inleiding). Toch kwamen er nadien enkele relevante reacties, die deels verhelderend zijn bij de preek, deels een stukje eigen reflectie of verwerking vormen. Onder de tekst van de preek vind je hiervan een korte weergave.   Ben jij een christen? Als puber vond ik het best ongemakkelijk, als ik dat moest zeggen....

0

What’s in the Name? – preek over de Naam Jezus (HC zondag 11)

What’s in the Name? Zijn naam is Jezus: Want hij verlost ons: 1. Van onze angst; 2. Van onze zonden; 3. Van onze wonden Angst Alleen de naam van Jezus redt! Je moet wel durven, als je dat zegt en gelooft! Voor jongeren die opgroeien in deze tijd is dat maar wat lastig. Hoe kan ik beweren, dat Jezus de enige is die redt? Hoe durf ik ooit vol te houden, dat alleen het christelijk geloof de waarheid is? En dat je alleen door Jezus bij God komt? En kan ik dat zelf wel geloven?! Er zijn zoveel andere godsdiensten en...