Categorie: Nazaten van 500 jaar reformatie

0

Een 20e eeuwse nazaat van Luther: Dietrich Bonhoeffer – preek over Romeinen 6, 1-5

Afgelopen week zijn we begonnen met de eerste van drie catechisatielessen over Luther (& 500 jaar reformatie). Een uitdaging: jongeren hiervoor interesseren, hiermee inspireren. Waarom zou je je daar mee bezig houden, met iets dat zo lang geleden gebeurde? Het gaat over de grote ontdekking van Luther. Luther ontdekte: om eeuwig te leven kun je niets doen, alles ís al gedaan. Maar dat weten geboren en getogen kerkmensen toch al lang? Ja, en is dat niet juist het gevaar: christenen die dat vanzelfsprekend gaan vinden? Gods genade als een goedkoop riedeltje. Een bekende volgeling van Luther, Dietrich Bonhoeffer, heeft daarover...

0

Een 21e eeuwse volgeling van Luther: Timothy Keller – preek over Heid. Cat. zondag 5 & 6

Er was een Bijbelcursus voor mensen die belangstelling hadden voor het geloof. Op de eerste avond vroeg de cursusleider aan de groep: wat is jouw grootste probleem? Waar heb jij het meeste behoefte aan in je leven? Hij hoopte op diepzinnige antwoorden, over de zin van het leven of zo. Een vrouw reageerde: mijn grootste probleem: hoe ik sneller kan afvallen! Deze anekdote (uit een boek van dr. Stefan Paas) laat zien hoe christenen vaak denken. We denken, dat mensen die niet geloven een probleem hebben. Nou, veel mensen hebben helemaal geen probleem. De meeste mensen hebben een prima leventje,...

0

Vijfhonderd jaar reformatie: vernieuwing van geloof en kerk – Preek over Romeinen 5, 1-5

Komende week, 31 oktober, is het Hervormingsdag. Dit jaar 500 jaar geleden maakte Maarten Luther zijn 95 stellingen bekend. Hij spijkerde die op de deur van een kerk in Wittenberg, wordt gezegd. Die sloegen in als een bom. Want daarin nam Luther het op tegen de machtige rooms-katholieke kerk. In die tijd waren de mensen bang, doodsbang; vooral voor de duivel. Ook Luther was heel lang bang geweest. Hij had gedroomd, dat de duivel hem uitlachte en zei: God gooit jou in de hel! Jij bent een zondig mens, jij komt nooit in de hemel… Luther had gebeden tot God,...