Categorie: Preken – NT

Hemelvaartsdag: de Koningsdag van de kerk! 0

Hemelvaartsdag: de Koningsdag van de kerk!

Preek op Hemelvaartsdag (2024) Eerste Bijbellezing: Deuteronomium 4: 33-39 Tweede Bijbellezing: Handelingen 1: 3-11 Derde Bijbellezing: Filippenzen 2: 5-11 Vertel jij wel eens aan iemand dat je naar de kerk gaat, of gelovig bent…? Op je werk, aan klasgenoten. Je vrienden en collega’s kijken er misschien gek van op: “Nog leuke dingen gedaan op Hemelvaartsdag?” “Wat? Naar de kerk?!” “Doe je dat dan op zondag ook?!” Vertel je er wel eens iets over? Hoe doe je dat? Is de Bijbel voor jou de enige waarheid? Maar iedereen heeft toch z’n eigen waarheid? Zijn andere meningen of godsdiensten niet net zo...

Jezus Heer van de sabbat – preek over Marcus 2, 23-28 0

Jezus Heer van de sabbat – preek over Marcus 2, 23-28

Liturgie                                                                                                           Komen  Votum en groet Zingen: LB2013 Lied 273: 1,2,3 (“Loof God die zegent al wat leeft”; “Loof God, Hij stuurt het schip der kerk”; “Loof God, zijn vinger wijst ons aan”) Gebed om vergeving en om de verlichting door de Heilige Geest Zingen: Ps. 51: 5,7 (“Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht”; “Doe Sion wel naar uw barmhartigheid”) Zijn Horen: Bijbellezing 1: Mattheus 12: 1-14 Zingen: LB2013 Lied 653: 1,2 (“U kennen, uit en tot U leven”; “Gij zijt het brood van God gegeven”) Bijbellezing 2: 1 Samuel 21: 2-7; Marcus 2: 23-28 Zingen: LB2013...

Gods naam in de publieke samenleving 0

Gods naam in de publieke samenleving

Thema: Gods naam in de publieke samenleving. N.a.v. het derde van de Decaloog: “Misbruik de naam van de HEER uw God niet” (n.a.v. Heid. Cat. zondag 37 over hoe Gods naam wél gebruikt mag worden) Liturgie Bij God komen: Votum & groet – zingen: GKB Ps. 97: 1 (“De Heer alleen regeert, als koning hooggeëerd”) Bij Hem zijn: 1: Horen: Gebed – Lezing Heid. Cat. zd. 37 – Bijbellezingen: Rom. 13: 1-5; Openb. 13: 1-8; Psalm 72 – zingen: GKB  Ps. 72: 1 (“O God wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid” – Preek 2: Danken: zingen:...

Nieuwe mensen in Christus 2: relaties tussen generaties (preek over Kolossenzen 3, 20 & 21) 0

Nieuwe mensen in Christus 2: relaties tussen generaties (preek over Kolossenzen 3, 20 & 21)

1. Ouderlijk gezag verandert “Ik wil dat je doet wat ik zeg!”, zeiden vaders en moeders vroeger. Dat zullen ouders van nu ook heus nog wel ’s zeggen… Maar sommige opa’s en oma’s vragen zich toch soms af: krijgen kinderen niet te veel hun zin? Gezag van ouders verandert. Veel mensen van +60 à 70+ herinneren zich maar al te goed de opvoedingsstijl van vroeger. Hoe ervaar je die verandering? Als kind had je vaak niks in te brengen. Kinderen telden minder mee. Zo was dat toen, je wist niet beter. Of dat altijd positief was, kun je je afvragen....

Regeneratie (preek over Mattheus 25, 14-30 en n.a.v. Eva Coolen, Regeneratie) 0

Regeneratie (preek over Mattheus 25, 14-30 en n.a.v. Eva Coolen, Regeneratie)

Onderstaande preek werd gemaakt als opdracht in het kader van een preektraining. De opdracht was een preek te schrijven mede n.a.v. thema’s uit een voorbeeld van moderne literatuur. In dit geval het boek Regeneratie van Eva Coolen (uitg. www.dasmag.nl, 2021). Kun je ontsnappen aan je lot en een nieuw leven beginnen? Of blijf je gevangene van je afkomst? Eens een looser, altijd…? In het boek blijft het een vraag, al gloort ook hoop. Dat maakt het verhaal spannend: hoe loopt dit af…? De preek: Maak jij wel eens een praatje met diegene achter de kassa? Of sta je daar maar...

Nieuwe mensen in Christus 1: relaties tussen mannen en vrouwen (preek over Kolossenzen 3, 18 & 19) 0

Nieuwe mensen in Christus 1: relaties tussen mannen en vrouwen (preek over Kolossenzen 3, 18 & 19)

1. Ben je een man of een vrouw? De laatste jaren is er veel te doen over gender en seksuele identiteit. De nieuwe transgenderwet betekent dat de geslachtsaanduiding in je geboorteacte verdwijnt. De hele samenleving lijkt in die richting meegenomen te worden. Op NS-stations klinkt niet meer ‘dames en heren’ uit de speakers maar ‘beste reizigers’. In het onderwijs moet meer aandacht komen voor de mogelijkheid van lichaamsverandering. Voor opgroeiende kinderen en jongeren heel verwarrend. Of je een jongen of een meisje bent, het lijkt bijna een keuze te worden. Sommigen zijn dan ook lang onzeker over wat ze nu...

0

Jezus het lam met leeuwenkracht – Preek over Openbaring 5, vers 5 en 6

“Alles van waarde is weerloos”: een overbekende regel uit een gedicht van Lucebert. Zo bekend, dat die zin een eigen leven is gaan leiden. En toch is het geen goedkoop cliché. Het is en blijft waar: wat waardevol is, is kwetsbaar; een bloem, een baby. Zo laten deze woorden iets zien van het evangelie. Gods eigen Zoon werd een kwetsbare mens en liet zich slachten als een lam. En juist zo is hij de overwinnaar. Jezus: het Lam met Leeuwenkracht Wie is waardig… Is Openbaring een lastig Bijbelboek? Niet de uitleg is het lastigste, met kennis van het Oude Testament...

0

Hij komt! Het goede nieuws van Openbaring – Preek 1 over Openbaring (1, 7 en 8)

(preek gehouden augustus 2019) Wie is Boris Johnson? Het zal weinigen ontgaan zijn: Johnson is de nieuwe premier van Groot-Brittannië. Hij volgt Theresa May op, die er niet slaagde om Engeland uit de EU te krijgen. Johnson is de zoveelste speler in de soap die de brexit heet. Wie is hij, wat wil hij: daarover werd de afgelopen weken druk gesproken in de media. Is hij iemand met een visie? Het lijkt er niet op: hij schreef ooit stukken tégen vertrek uit de EU, en nu is hij voor. Het lijkt erop, dat hij alleen maar uit was op de...

0

Meer van de Geest is meer van Christus! – Preek over Johannes 15, 26-27

Ik las pas een leuk verhaal. Over een man in Engeland, die bij de vrijwillige brandweer zat. Op een avond kreeg hij een melding: brand! Hij sprong in z’n auto en reed vol gas naar de kazerne. Maar daar kwam een politieauto achter hem aan met zwaailichten. Hij moest stoppen, een agent stapte uit en zei: Where’s the fire (waar is de brand?). Onmiddellijk zei de brandweerman waar er brand was. Een paar seconden keek de agent hem niet begrijpend aan. Toen drong het tot hem door wat er aan de hand was. “Spring gauw bij me in de politiewagen...

0

Voltooid! De wereld is gered, nu! – Goede Vrijdag preek over Johannes 19,30

Voltooid! Het is niet zijn laatste adem. Als een zucht van verlichting, uit een droge gebarsten keel. Het is geen kreet van verlossing van het leed. Het is een roep van overwinning. De roep van iemand die weet dat nu God zegeviert. In het Grieks staat er één woord: voltooid! Volbracht! Een enorm werk is geklaard. Dat laatste, verlaten zijn door zijn Vader, het zwaarste, het dieptepunt. Maar voltooid, volbracht, dat ziet op zijn hele leven. Vanaf de nacht in Betlehem tot de nacht aan het kruis. Nee, het gaat zelfs over nog meer. Over Gods plan vanaf schepping, vanaf...