Categorie: Preken

Hemelvaartsdag: de Koningsdag van de kerk! 0

Hemelvaartsdag: de Koningsdag van de kerk!

Preek op Hemelvaartsdag (2024) Eerste Bijbellezing: Deuteronomium 4: 33-39 Tweede Bijbellezing: Handelingen 1: 3-11 Derde Bijbellezing: Filippenzen 2: 5-11 Vertel jij wel eens aan iemand dat je naar de kerk gaat, of gelovig bent…? Op je werk, aan klasgenoten. Je vrienden en collega’s kijken er misschien gek van op: “Nog leuke dingen gedaan op Hemelvaartsdag?” “Wat? Naar de kerk?!” “Doe je dat dan op zondag ook?!” Vertel je er wel eens iets over? Hoe doe je dat? Is de Bijbel voor jou de enige waarheid? Maar iedereen heeft toch z’n eigen waarheid? Zijn andere meningen of godsdiensten niet net zo...

Jezus Heer van de sabbat – preek over Marcus 2, 23-28 0

Jezus Heer van de sabbat – preek over Marcus 2, 23-28

Liturgie                                                                                                           Komen  Votum en groet Zingen: LB2013 Lied 273: 1,2,3 (“Loof God die zegent al wat leeft”; “Loof God, Hij stuurt het schip der kerk”; “Loof God, zijn vinger wijst ons aan”) Gebed om vergeving en om de verlichting door de Heilige Geest Zingen: Ps. 51: 5,7 (“Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht”; “Doe Sion wel naar uw barmhartigheid”) Zijn Horen: Bijbellezing 1: Mattheus 12: 1-14 Zingen: LB2013 Lied 653: 1,2 (“U kennen, uit en tot U leven”; “Gij zijt het brood van God gegeven”) Bijbellezing 2: 1 Samuel 21: 2-7; Marcus 2: 23-28 Zingen: LB2013...

Christen en populisme (preek bij Heid. Cat. zondag 40/6e gebod) 0

Christen en populisme (preek bij Heid. Cat. zondag 40/6e gebod)

1. “Het volk heeft gesproken!” De BBB stormt overal de provinciale colleges binnen. Nu moet ‘Den Haag’ naar ‘het volk’ luisteren, wordt gezegd. En daar wil ik het nu over hebben: niet over de BBB, wel over die z.g. ‘volkswil’. Want daar proeven we iets wat we ook bij populistische partijen horen. Wat is populisme? Populisme komt van het Latijnse woord populus, dat volk betekent. Maar dat ‘volk’ is niet één homogene stem. Nee, een volk is veelkleurig, pluriform. En dát zit meer in het Griekse woord voor volk: dèmos (waar bijv. demo-cratie van is afgeleid). Anders dan populus (volk)...

Volwassendoop? Kinderdoop? Familiedoop! 0

Volwassendoop? Kinderdoop? Familiedoop!

  Wat prachtig is het altijd, als er een kindje gedoopt wordt! En wat bijzonder, dat nog altijd de meeste ouders daar bewust voor kiezen! Voorafgaand aan een doop is er vaak een gesprek, waarin het over die keuze gaat. Zo krijgen die bekende woorden voor de doopbediening des te meer betekenis: “(Geliefden etc.), in geloof moeten we de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de vorm. Daarom vraag ik u eerlijk (‘oprecht’) te antwoorden op de volgende vragen…” Toch krijg ik ook wel ‘s de indruk dat sommigen de babydoop min of meervanzelfsprekend vinden. Maar dat is...

Nieuwe mensen in Christus 2: relaties tussen generaties (preek over Kolossenzen 3, 20 & 21) 0

Nieuwe mensen in Christus 2: relaties tussen generaties (preek over Kolossenzen 3, 20 & 21)

1. Ouderlijk gezag verandert “Ik wil dat je doet wat ik zeg!”, zeiden vaders en moeders vroeger. Dat zullen ouders van nu ook heus nog wel ’s zeggen… Maar sommige opa’s en oma’s vragen zich toch soms af: krijgen kinderen niet te veel hun zin? Gezag van ouders verandert. Veel mensen van +60 à 70+ herinneren zich maar al te goed de opvoedingsstijl van vroeger. Hoe ervaar je die verandering? Als kind had je vaak niks in te brengen. Kinderen telden minder mee. Zo was dat toen, je wist niet beter. Of dat altijd positief was, kun je je afvragen....

Regeneratie (preek over Mattheus 25, 14-30 en n.a.v. Eva Coolen, Regeneratie) 0

Regeneratie (preek over Mattheus 25, 14-30 en n.a.v. Eva Coolen, Regeneratie)

Onderstaande preek werd gemaakt als opdracht in het kader van een preektraining. De opdracht was een preek te schrijven mede n.a.v. thema’s uit een voorbeeld van moderne literatuur. In dit geval het boek Regeneratie van Eva Coolen (uitg. www.dasmag.nl, 2021). Kun je ontsnappen aan je lot en een nieuw leven beginnen? Of blijf je gevangene van je afkomst? Eens een looser, altijd…? In het boek blijft het een vraag, al gloort ook hoop. Dat maakt het verhaal spannend: hoe loopt dit af…? De preek: Maak jij wel eens een praatje met diegene achter de kassa? Of sta je daar maar...

Nieuwe mensen in Christus 1: relaties tussen mannen en vrouwen (preek over Kolossenzen 3, 18 & 19) 0

Nieuwe mensen in Christus 1: relaties tussen mannen en vrouwen (preek over Kolossenzen 3, 18 & 19)

1. Ben je een man of een vrouw? De laatste jaren is er veel te doen over gender en seksuele identiteit. De nieuwe transgenderwet betekent dat de geslachtsaanduiding in je geboorteacte verdwijnt. De hele samenleving lijkt in die richting meegenomen te worden. Op NS-stations klinkt niet meer ‘dames en heren’ uit de speakers maar ‘beste reizigers’. In het onderwijs moet meer aandacht komen voor de mogelijkheid van lichaamsverandering. Voor opgroeiende kinderen en jongeren heel verwarrend. Of je een jongen of een meisje bent, het lijkt bijna een keuze te worden. Sommigen zijn dan ook lang onzeker over wat ze nu...

0

Jezus het lam met leeuwenkracht – Preek over Openbaring 5, vers 5 en 6

“Alles van waarde is weerloos”: een overbekende regel uit een gedicht van Lucebert. Zo bekend, dat die zin een eigen leven is gaan leiden. En toch is het geen goedkoop cliché. Het is en blijft waar: wat waardevol is, is kwetsbaar; een bloem, een baby. Zo laten deze woorden iets zien van het evangelie. Gods eigen Zoon werd een kwetsbare mens en liet zich slachten als een lam. En juist zo is hij de overwinnaar. Jezus: het Lam met Leeuwenkracht Wie is waardig… Is Openbaring een lastig Bijbelboek? Niet de uitleg is het lastigste, met kennis van het Oude Testament...

0

Kijken doe je met je hart! – Preek 4 over Simson – Rechters 16

Achilles is een held uit de Griekse mythologie. Zijn moeder had hem als baby in de rivier de Styx ondergedompeld. Dat maakte hem onkwetsbaar. Behalve zijn hiel, daaraan hield ze hem vast. Later werd Achilles aanvoerder in de oorlog van de Grieken tegen Troje. Na een lange strijd veroverden de Grieken die stad. Volgens sommige verhalen sneuvelde Achilles toen. Door een giftige pijl, die de onoverwinnelijke trof: in zijn hiel. Precies dat enige kwetsbare plekje! Zo komen wij aan het woord Achilleshiel. Ook Simson was onoverwinnelijk. Hij is oersterk, maar hij heeft één zwak punt. Kijk maar naar het begin...

0

Water voor Gods dorstige Terminator – Preek 3 over Simson – Rechters 15,19

Simson, hij doet je denken aan de Terminator (de ‘uitroeier’). Bekend van de gelijknamige films met Arnold Schwarzenegger, waarin robots en machines de mensheid proberen uit te roeien. Simson, het is ook het verhaal van de eerwraak. En van de geweldsspiraal, geweld dat nieuw geweld uitlokt. Zo kun je er tegenaan kijken, ja. Dat is ook typisch 21e-eeuws. Geweld in de Bijbel, het is een geliefd thema in talkshows en satire. Wij zijn mensen van de eeuw van de liefde, uitgevonden in de jaren ’60 door hippies en flowerpower. “All you need is love”, het levenslied van de West-Europese mens...