Categorie: Leer- en themapreken

Gods naam in de publieke samenleving 0

Gods naam in de publieke samenleving

Thema: Gods naam in de publieke samenleving. N.a.v. het derde van de Decaloog: “Misbruik de naam van de HEER uw God niet” (n.a.v. Heid. Cat. zondag 37 over hoe Gods naam wél gebruikt mag worden) Liturgie Bij God komen: Votum & groet – zingen: GKB Ps. 97: 1 (“De Heer alleen regeert, als koning hooggeëerd”) Bij Hem zijn: 1: Horen: Gebed – Lezing Heid. Cat. zd. 37 – Bijbellezingen: Rom. 13: 1-5; Openb. 13: 1-8; Psalm 72 – zingen: GKB  Ps. 72: 1 (“O God wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid” – Preek 2: Danken: zingen:...

Volwassendoop? Kinderdoop? Familiedoop! 0

Volwassendoop? Kinderdoop? Familiedoop!

  Wat prachtig is het altijd, als er een kindje gedoopt wordt! En wat bijzonder, dat nog altijd de meeste ouders daar bewust voor kiezen! Voorafgaand aan een doop is er vaak een gesprek, waarin het over die keuze gaat. Zo krijgen die bekende woorden voor de doopbediening des te meer betekenis: “(Geliefden etc.), in geloof moeten we de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de vorm. Daarom vraag ik u eerlijk (‘oprecht’) te antwoorden op de volgende vragen…” Toch krijg ik ook wel ‘s de indruk dat sommigen de babydoop min of meervanzelfsprekend vinden. Maar dat is...

0

Wie God als Vader heeft, heeft de kerk als Moeder – Leerpreek 1 over Kerk – Sacrament – Ambt (Heid. Cat. zondag 21 e.v.)

Eerste deel   Heb je de kerk nodig? Kun je niet geloven zonder kerk? Veel mensen zeggen dat ze gelovig zijn. Maar wel op hun eigen manier. Vaak een soort vage spiritualiteit, zoals je ziet bij The Passion of bij stille tochten. Veel mensen zeggen ook, dat ze wel bidden, een soort meditatie of gesprek met jezelf. Is dat geloof? Voor gelovigen die naar de kerk gaan lijkt dat wat te mager. Toch is het voor die mensen wel degelijk serieus. Alleen, ze willen het vaak niet verder ontwikkelen, zeker niet door naar een kerk te gaan. Je wilt niet,...

0

Ambt: Gods kerk bij Christus bewaren – Leerpreek 3 over Kerk-Sacramenten-Ambt

Twee weken geleden deden hier drie jongeren publiek belijdenis van geloof. Nu stonden hier zo juist vier nieuwe ambtsdragers. Ook zij hebben opnieuw instemming betuigd met het belijden van de kerk. Afgelopen donderdag is tijdens een kerkenraadsvergadering het z.g. ‘Bindingsformulier’ voorgelezen en door hen ondertekend. Zo beloof je, dat je je in je ambtswerk zult houden aan de leer van de kerk. Zo zorgt de kerk ervoor, dat we bewaard worden bij Gods Woord. Iedereen kan wel eens vragen of twijfels hebben bij onderdelen van wat wij geloven. Iedereen mag die vragen ook hardop stellen. We zijn juist aan elkaar gegeven om elkaar ook...

0

Geen christen zonder doop, en geen christelijk leven zonder avondmaal! – Leerpreek 2 over Kerk-Sacrament-Ambt

Wat mis je als je het avondmaal niet viert? Ik heb het nu niet over mensen die er wel bij willen maar niet bij kúnnen zijn. Ik bedoel dat sommigen het avondmaal niet zo belangrijk vinden. Een keertje overslaan is geen punt, zeggen ze. Eigenlijk voegt het helemaal niets toe, zeggen sommigen zelfs. Vind jij/u het avondmaal belangrijk? Als dat zo is: verlang je er dan ook naar? Zie je er naar uit, elke keer? Ik kan best een paar dingen bedenken waarom dat lastig kan zijn. De manier waarop we het vieren, is in onze gemeente best mooi, op...

0

“Wie de kerk niet als Moeder heeft, kan God niet als Vader hebben” – Leerpreek 1 over Kerk-Sacramenten-Ambt

Heb je de kerk nodig? Kun je niet geloven zonder kerk? Veel mensen zeggen dat ze gelovig zijn. Maar wel op hun eigen manier. Vaak een soort vage spiritualiteit, zoals je ziet bij The Passion of bij stille tochten. Veel mensen zeggen ook, dat ze wel bidden, een soort meditatie of gesprek met jezelf. Je kunt je vraagtekens erbij hebben, of je dat geloof kunt noemen. Toch is het voor die mensen wel degelijk serieus. Alleen, ze willen het vaak niet verder ontwikkelen, zeker niet door naar een kerk te gaan. Je wilt niet, dat jouw geloof door anderen wordt...