Categorie: Artikelen

Van vrede spreken vergt lef 0

Van vrede spreken vergt lef

Een mooie prestatie, dit boekje dat binnen twee maanden na de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers op 7 oktober jl. verscheen: Wie van vrede spreekt, heeft moed. Het is geschreven door achttien Nederlandse schrijvers, de meeste bewust Joods. Geen wonder dan ook, dat sommigen van hen vrij fel uithalen naar de media en sommige politici. De reacties in ons land verschoven na die eerste berichten binnen een paar dagen van afschuw over de Hamas-terreur naar afkeuring van het geweld dat Israël vervolgens liet zien in Gaza. De beelden van overvolle ziekenhuizen, in puin geschoten straten en bebloede kinderen doen...

Twee kerken samen verder (enkele gedachten 1) 0

Twee kerken samen verder (enkele gedachten 1)

Terwijl twee kerken één worden, gaan andere kerken en mensen uíteen. Dat helpt in ieder geval realistisch te blijven en niet in euforie te vervallen. Tegelijk is dit verdrietig, en naar ik meen onnodig en onjuist. Retrospectief Op 12 mei jl. was ik bij het feest ter gelegenheid van de eenwording van NGK en GKv, nu de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Voornamelijk grijsaards zoals ik waren daar aanwezig. Het is dus geen eenwording met toekomst. Tenzij we niet meer denken in kerkelijke instituten. Deze kerken staan voor een mooie uitdaging (of roeping): hernieuwd kennismaken op geloofsniveau en dat allereerst plaatselijk. Dat...

Bij het heengaan van een geestelijk leider 0

Bij het heengaan van een geestelijk leider

Een reis naar de VS (1997) Timothy Keller is heengegaan. Ik mocht hem ontmoeten in 1997, toen we op initiatief van Aad Kamsteeg met een groep theologen en werkers in de kerk naar de VS reisden. We ontmoetten midden in Manhattan, in een kantoor ergens op 30 hoog, een buitengewoon gewone man, een man zonder de arrogantie van veel charismatische leiders die jou niet zien staan, een man met een verhaal waar niets bijzonders aan leek te zijn, een man die oprecht ootmoedig overkwam, maar in wiens spreken kracht mee kwam zodat je vanaf het eerste moment voelde met een...

“Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen?” 0

“Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen?”

(overweging bij Jaarwisselingsgebed 2022 n.a.v. 1 Koningen 8,27 en Johannes 1,14) Wat een overweldigend moment voor koning Salomo! Hij mocht een Godshuis bouwen! Zijn vader David kreeg die opdracht niet, wel beloofde God trouw aan zijn koningshuis, zijn zoon Salomo werd de tempelbouwer. En nu hij dit enorme project heeft mogen verwerkelijken, roept hij uit: hoe zou God kunnen wonen in dit huis door mensen gebouwd?! Wat Salomo niet wist, weten wij nu. Ik moest denken aan één van de laatste foto’s die de ruimtesonde Voyager 1 naar de aarde zond. Het was een foto van onze planeet zelf. Daarop...

Homo en christen (reflecties naar aanleiding van een moedig boek) 0

Homo en christen (reflecties naar aanleiding van een moedig boek)

Weer een boek… Een nieuw boek over homoseksualiteit in christelijk perspectief, was dat nodig? Je zult maar homo zijn en het zoveelste boek over jou ziet het licht, een dik boek zelfs. En er werd onlangs ook nog een hele studiedag aan gewijd. Het boek dat ik hier bespreek is dat van dr. Ad de Bruijne, Verbonden voor het leven. Bovenstaande vraag werd door een coreferent (zelf lesbienne) gesteld: “dit boek bungelde zwaar in mijn rugtas, toen ik hierheen fietste”… Ook ik heb een heel plankje boeken hierover in m’n kast staan. Vanaf het moment dat ik als pastor in...

Tot een volk gedoopt worden (geen kind- of volwassen- maar gemeenschapsdoop) 0

Tot een volk gedoopt worden (geen kind- of volwassen- maar gemeenschapsdoop)

Er ontspon zich weer eens een gedachtewisseling over ‘kinder-‘ versus ‘volwassenendoop’. Deze verliep voornamelijk via ingezonden opinieartikelen in het Nederlands Dagblad en enkele reacties daarop. De inzet leek te zijn: met elkaar zinvol en verbindend tot een gesprek komen. Maar gebeurt dat nu ook? Of blijft het bij een uitwisseling via nieuwsmedia? In de artikelen doet ieder z’n zegje, maar de posities zijn ingenomen zoals ze ooit al waren ingenomen. We gaan vooralsnog niet om tafel, en al helemaal niet op een meer kerkelijk niveau. Dan hebben zulke verhalen al gauw iets vrijblijvends. Of we zeggen ‘het maakt niet uit,...

Hoe kan een kleine groepen structuur de bloei van een gemeente versterken? 2

Hoe kan een kleine groepen structuur de bloei van een gemeente versterken?

Een verslag van een praktisch-theologisch onderzoek in een gemeente in transitie[1] Kleine groepen werken niet? Of: werken ze wel mits… Inleiding Christelijke gemeenschap staat onder druk. Onder invloed van de laat-moderne individualisering brokkelt verbinding af en wordt eenheid pluraliteit. Hoewel we daar allen bij betrokken zijn, ervaren de meeste gelovigen dit als een crisis. Hoe hervind je verbondenheid? Hoe kunnen we hier adequaat op reageren? Om deze crisis tegemoet te treden wordt vaak een oplossing gezocht op het niveau van ‘Structuur en Middelen’.[2] Los van geestelijke dimensies bestaat echter het risico dat zo’n herstructurering beperkt blijft tot een organisatorische maatregel...

CGK kiest voor isolement 0

CGK kiest voor isolement

Terwijl alles zich in de richting beweegt van meer openheid en samenwerking, heeft de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken onlangs gekozen voor de omgekeerde richting. Niet dat het verrassend was, die weg was al ingeslagen. Maar nu zijn er muren opgetrokken die niet snel neergehaald zullen zijn. Alsof er een soort verbetenheid is om allereerst en vooral een eigen weg te gaan. Uiteraard moet ik oppassen wat ik zeg. De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) waartoe ik behoor zijn ook nog maar amper droog achter de oecumenische oren. De synodes van na 2000 kozen voor het slechten van de laatste vrijgemaakte...

Failliet 0

Failliet

Een bouwondernemer in de gemeente ging failliet. Ik er naartoe: je bent toch pastor. Hij ontving mij in zijn riante zelfgebouwde huis. Hij was vrolijk en leek mijn bezoekje zelfs wat amusant te vinden. Hoe dan?! Je bent net failliet! Je verwacht een gebroken man. Maar hij zat breeduit een dikke sigaar te roken, fles wijn op tafel, geen spoortje verslagenheid. Al gauw bleek, dat hij allang weer een nieuw bedrijf was begonnen… De afhandeling van het faillissement had hij netjes in handen van curatoren gelegd. Schuldeisers? Die moesten niet bij hem zijn. Hij was alweer aan het bouwen. Het...

Ik ben (over een boeiende enquête-uitslag) 2 0

Ik ben (over een boeiende enquête-uitslag) 2

De meeste respondenten in dit onderzoekje zien blijkbaar wel, dat predikant zijn bijzonder complex is. Wat een aardige mensen allemaal, die dit invulden! Ze leven zich goed in in het bestaan van hun dominee. Toch blijven de verwachtingen torenhoog. Het cliché dat de dominee geen ‘schaap met vijf poten’ is, klinkt al gauw wat obligaat als we vervolgens wel ladingen verwachtingen op z’n rug stapelen. Zeker, van iemand die zo hoog gekwalificeerd is, mág je een en ander verwachten. Terecht eindigt het rapport dan ook met een oproep open en eerlijk met elkaar hierover in gesprek te blijven, in plaats...