Categorie: Theologie

Hoe kan een kleine groepen structuur de bloei van een gemeente versterken? 2

Hoe kan een kleine groepen structuur de bloei van een gemeente versterken?

Een verslag van een praktisch-theologisch onderzoek in een gemeente in transitie[1] Kleine groepen werken niet? Of: werken ze wel mits… Inleiding Christelijke gemeenschap staat onder druk. Onder invloed van de laat-moderne individualisering brokkelt verbinding af en wordt eenheid pluraliteit. Hoewel we daar allen bij betrokken zijn, ervaren de meeste gelovigen dit als een crisis. Hoe hervind je verbondenheid? Hoe kunnen we hier adequaat op reageren? Om deze crisis tegemoet te treden wordt vaak een oplossing gezocht op het niveau van ‘Structuur en Middelen’.[2] Los van geestelijke dimensies bestaat echter het risico dat zo’n herstructurering beperkt blijft tot een organisatorische maatregel...

1

“In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij” (n.a.v. G. van den Brink, En de aarde bracht voort)

Op 22 september 2017 vond een studiedag plaats rond het boek En de aarde bracht voort van dr. Gijsbert van den Brink. Hieronder het essay dat ik schreef in het kader van een ‘PEP-studieopdracht’ naar aanleiding van studiedag en boek.   Uit mijn eigen biografie In mijn jeugd stond het naar interne pretentie vast, dat evolutionisten fantasten waren. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek werden luchtig weggewuifd. Tijdens mijn middelbare school tijd begon de twijfel aan dit robuuste standpunt. We kregen lessen ‘natuurwetenschap in christelijk perspectief’, waar mijn interesse gewekt werd voor de wetenschapsfilosofische vooronderstellingen. Later, tijdens mijn opleiding theologie, las ik...

5

Bij het sterven van een briljant theoloog (Harry Kuitert, 1924-2017)

Harry Kuitert overleden. Tja, dat bericht moest een keer komen, hij was 92. En als het dan zo ver is, zet het je aan het denken. Om niet te zeggen: het grijpt me aan. Ik heb een groot deel van zijn publicaties gelezen. En elke keer werd ik getroffen door twee dingen. Zijn radicaliteit en zijn originaliteit. Als orthodox gereformeerde leerde ik, dat wat Kuitert doet en schrijft, verderfelijk is. Niets spaarde hij, alles sneuvelde onder zijn fileermes. Je zou kunnen spreken van een ontmanteling van het totale christelijke geloof, afbraak tot aan de grond. Dacht je dat zijn boek...

0

Vernieuwing controleverlies?

Vernieuwing dient zich aan “in wat zich manifesteert als controleverlies”. Een typerende zin uit het boek Leven van wat komt van Erik Borgman.[1] Borgman, ‘lekendominicaan’ en hoogleraar publieke theologie in Tilburg, is een toonaangevende denker die maatschappelijke ontwikkelingen theologisch duidt. Hij laat je met andere ogen naar de huidige wereld kijken. Daarom is dit zo’n bijzonder inspirerend en boeiend boek. Wat is de oplossing van het vluchtelingenprobleem? Waar gaat het naartoe als economie alleen maar consumptieve groei betekent en natuurlijke bronnen uitgeput raken? Het bijzondere van dit boek is dat het niet met de zoveelste oplossing komt. Maar een andere...

0

Friedman en de financiële problemen van de kerk

Het voorspelbare doorbreken In Van geslacht op geslacht vertelt gezinssysteemtherapeut Edwin Friedman een fabel die heel helder duidelijk maakt wat hij met zijn theorie over gezinssystemen bedoelt. Familie Vogel heeft 10 jonkies grootgebracht. Negen van de tien zijn inmiddels succesvol uitgevlogen. Nummer 10 blijft nog in het ouderlijk nest hangen, zo lang zelfs dat de ouders, die nog graag willen genieten van een oude dag samen, het laatste jong naar buiten beginnen te duwen. Het jong valt uit het nest, maar vertikt het om te vliegen. De ouders vangen hem op, stellen hem gerust en beginnen hem dagelijks vlieginstructies te...

0

Spectaculaire zonden? – enkele reflecties bij John Piper, “Spectaculaire zonden”

Knuffel-God? De titel (“Spectaculous Sins”) van dit boekje van John Piper kwam me enigszins merkwaardig voor. Het woord ‘spectaculair’ betekent opzienbarend, adembenemend. Het gaat om gebeurtenissen die opschudding veroorzaken of indruk maken. Toegepast op zonden wil Piper wijzen op het kwaad in de wereld zoals we dat ontmoeten in de algemene zondigheid van de mens, kwade machten in de wereld, wrede onderdrukking en volkerenmoord, en boven alles in de onrechtvaardigste veroordeling en executie aller tijden, die van Jezus Christus. Piper wil niet zo zeer aandacht vragen voor de gruwelijke ontsporing van de mensheid. Hij wil in dit boek laten zien,...

0

Cruciaal – over hoe de dood van Christus ons denken blijft uitdagen

Cruciaal Dit is de titel van een boekje waarin zeven auteurs vanuit verschillende theologische achtergronden schrijven over de betekenis van het lijden en sterven van Christus. In de westerse theologie domineert het ‘verzoeningsmodel’, de schrijvers willen met dit boek laten zien, dat het spreken van Bijbel en theologie rijker is. In de inleiding wordt de vraag gesteld of de diverse invalshoeken van de auteurs elkaar uitsluiten of elkaar ook kunnen aanvullen. Laat je ze naast elkaar staan, dan hebben ze alle hun eigen waarde en waarheid. Je kunt ook een hiërarchie aanbrengen: dan spreek je een voorkeur uit. Of je zoekt naar een verbindende...

0

Evangelie en kerk in de laat- of postmoderne cultuur: nieuwe kansen voor geloof?

  Onderstaand essay is geschreven als eindopdracht in het kader van de module Zending in een Postchristelijke Cultuur, onderdeel van de Master Missionaire Gemeente, die ik in deeltijd volgde van 2009 tot 2012 aan de Theologische Universiteit Kampen bij dr. Stefan Paas. Inleiding Hoe kan de kerk van Christus het evangelie effectief communiceren in een postmoderne cultuur? Over die vraag gaat dit essay. Gekozen is voor de term postmoderniteit. Binnen de theologie spreekt men afwisselend van post- en laatmodern, waarbij waarschijnlijk het laatste begrip correcter is maar het eerste vaker gebruikt wordt. Ik begeef me echter niet in de discussie, of...

0

Van droom naar werkelijkheid

  Onderstaand essay is geschreven als eindopdracht in het kader van de module Missionaire Ecclesiologie (kerkvisie), onderdeel van de Master Missionaire Gemeente, die ik in deeltijd volgde van 2009 tot 2012 aan de Theologische Universiteit Kampen bij dr. Stefan Paas. Inleiding Je kunt dromen van hoe de kerk van Christus zou moeten zijn. Maar hoe zorg je dat die droom in de concrete werkelijkheid van een gemeente gestalte krijgt? Zodat je als dromer niet eenzaam blijft, omdat jouw droom in een gemeente niet leeft of zelfs tot vervreemding kan leiden? Dromen is mooi maar ook ‘makkelijk’: het verplicht tot niets. ‘Emerging...

0

Alphacursus vraagt om toegeruste geestelijk begeleiders

Onderstaand essay is geschreven als eindopdracht in het kader van de module Missionaire Begeleiding, onderdeel van de Master Missionaire Gemeente, die ik in deeltijd volgde van 2009 tot 2012 aan de Theologische Universiteit Kampen bij dr. Stefan Paas.   Inleiding Alle mensen staan in een bepaalde relatie tot God de Schepper. God is van niemand ver weg, zegt Paulus tegen de Atheners, alle mensen komen uit hem voort (Handelingen 17,27), of zij dat nu bewust ervaren of niet. Wel kunnen mensen dit leren ervaren, zoals blijkt uit het vervolg:“Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend...