Tags: liturgie

2

Avondmaal buiten de kerkdienst

Avondmaal buiten de kerkdienst, waarom zou je dat willen? Die vraag hoor ik nogal eens gesteld worden. En het is maar net hóe die vraag gesteld wordt: als échte vraag (je bent benieuwd naar de achtergronden of redenen), of als een vraag van onbegrip (je bedoelt dan eigenlijk: ‘ik zou niet weten waarom dat nou weer zo nodig moet!’). Ik ben zo juist naar een studiedag in Amsterdam geweest van de Protestantse Theologische Universiteit en de Theologische Universiteit Kampen om met een aantal andere belangstellenden serieus en theologisch over die vraag na te denken. Want ja, waarom wil men dat,...

0

Conclaaf

(“Conclaaf”: een boeiend vakantieboek, met mooie doorkijkjes over kerk, geloof en liturgie) ‘Vlees en wereld’[1] Zelfs als gereformeerd protestant ben je nieuwsgierig naar wat zich achter de gesloten deuren van de Sixtijnse Kapel afspeelt bij een pausverkiezing, het z.g. Conclaaf. Die blik mag je werpen in het boeiende boek Conclaaf van Robert Harris. Wat maakt me zo nieuwsgierig? Het vermoeden, dat een concilie van honderdzeventien kardinalen net zo’n onderonsje is als een vrijgemaakte synode met een kleine veertig mannen? Zo kleinschalig is een conclaaf natuurlijk niet: die kardinalen komen vanuit de hele wereldkerk. Bovendien, en dat maakt het juist zo...

0

Vreemdelingen en priesters: een inspirerend boek van Stefan Paas

Is Stefan Paas van zijn geloof afgevallen? Diverse reacties op het nieuwe boek van Stefan Paas Vreemdelingen en priesters (christelijke missie in een postchristelijke omgeving) lijken dit te suggereren. Stefan kwam van de Bible Belt naar Amsterdam, schrok zich rot en kwam erachter dat de grote massa helemaal niet op het evangelie van Jezus zit te wachten. Toch zou dit een simplistische karikatuur van dit boek zijn en bovendien hem noch als wetenschapper noch als mens recht doen. Bij lezing van het boek werd ik juist getroffen door een stuk theologische en vooral spirituele verdieping, die iedereen die de theologische...

1

Heeft Psalmzingen nog toekomst?

Ons Gereformeerd Kerkboek bevat een psalmberijming die een keuze is uit diverse bundels. Toen in 1987 deze psalmbundel uitkwam, werd ervoor gekozen om niet alles uit het Liedboek voor de Kerken (1973) over te nemen, maar een eigen selectie te maken. Het is achteraf de vraag, of dat ons verrijkt heeft. Op dit moment herleeft de populariteit van de psalmen. Maar de oude Geneefse melodieën hebben hun langste tijd misschien wel gehad. Hierbij enig overzicht. Een stukje geschiedenis van het Psalmzingen “De psalmen zijn het hart van de bijbel”, schreef de Nederlandse dichter Guillaume van der Graft (pseudoniem van Willem...

0

Zijn gelovigen betere mensen…? – preek over Genesis 4, 26

Zijn gelovigen betere mensen, of vinden ze zelf dat ze dat zijn? Het lijkt wel eens, dat mensen die geloven doen alsof anderen slecht zijn. En dat je alleen maar een goed mens bent als je in God gelooft. Ik begin hierover vanwege het stuk dat we uit de Bijbel lazen. Daar gaat het heel erg over die tegenstelling: tussen de slechten en de goeden. Maar laat ik dan eerst even uitleggen wat we hier lezen. Ik kan me voorstellen dat je, als je de Bijbel minder goed kent, dit maar een vreemd verhaal vindt. De Bijbel is een verzameling...

0

Liturgie eigentijds – de uitdaging van een eerbiedige balans

Liturgie is aanbidding. Hoe treurig is het dan, als daarover ‘oorlogen’ ontstaan in de kerk: ‘worship wars’, zeggen de Amerikanen! Ook al noemen wij dat niet zo, dat veranderingen en vernieuwing in de manier waarop we samenkomen en God aanbidden spanningen oproepen, herkennen we wel degelijk. Wat maakt, dat we juist hierover in de kerk soms zoveel discussie krijgen? Dat heeft alles te maken met de oude christelijke regel lex orandi lex credendi: de ‘regel’ van het bidden gaat vooraf aan de regel van het geloven. Anders gezegd: bidden was er eerder dan de geloofsleer. De omgang met God en...

0

Liturgie als offerdienst (n.a.v. Kees de Ruijter, “Neem mijn offer aan”)

“Offeren voelt vreemd voor een gereformeerde kerkganger”, zo opent De Ruijter. Dat komt allereerst, zegt hij, doordat offeren ook in de Bijbel zelf iets heeft van een ‘diepe vergeefsheid’. Offeren heeft eigenlijk nooit zin, omdat een mens God nooit kan geven waar God recht op heeft. Daarom is een belangrijk thema in de Bijbel: God geeft zelf wat hij van ons vraagt. Met het ‘offer’ van Christus als hoogtepunt daarvan. In de geschiedenis wordt echter meermalen de vraag gesteld of de mens toch niet íets kan bijdragen. De Reformatie neemt resoluut afstand van die gedachte. Maar dat is dan ook...

0

Geknip en geplak (over: Jaco Weij, “Geknipt voor de liturgie”)

De auteur, theologiestudent in Kampen, begint met een beschrijving van de situatie van de liturgie in gereformeerde erediensten. Gereformeerde kerkdiensten zijn tegenwoordig een toonbeeld van geëxperimenteer. Er is geen vast recept meer, het is kokkerellen geworden. Hij noemt het ‘knip-en-plak-liturgie’. Er zijn veel meer liederen, internet geeft een wereld aan mogelijkheden. Er zijn ook vele vormen denkbaar: dans, drama, beeldmateriaal, symbolische bloemstukken, etc. Het lijkt allemaal niet meer uit te maken, als het maar ‘lekker smaakt’. De aansluiting bij de lokale gemeente is het belangrijkste uitgangspunt geworden.   Liturgie en geloof, liturgie en cultuur In een volgend hoofdstuk (“Een stoel...

1

Jouw leven een offer, 24/7! – Preek over Romeinen 12, 1 en 2 (start 40-dagen periode “Ga met God”)

Jezelf als levend offer aan God offeren, hoe doe je dat? Voor Israëlieten was een offer een rib uit hun lijf. Je offert een koe of een geit, en dat dier moest het beste en mooiste uit je kudde zijn. Offeren, dat is: alles geven wat je geven kunt. Jezelf offeren dus ook: jezelf geven, helemaal aan God. Offer jezelf als levend dankoffer aan God! 1. Met wat je doet; 2. Met wie je bent; 3. Met liefde voor Gods wil. 1. Offeren, dat was dus iets heel fysieks, je geeft echt iets: een offerdier. Dat doen wij niet meer,...