Tags: pastoraat

0

Wees niet bang – boekbespreking

Wim Houtman schreef in het ND van 30 november 2018 aan het eind van zijn recensie van het boek Wees niet bang van Samuel Wells: “Ik hoop dat Samuel Wells hier net zo’n vertrouwde auteursnaam wordt als Tim Keller, J.I. Packer, Tom Wright en nog zo veel andere Amerikaanse en Britse theologen.” Dat wekt verwachtingen, maakt Wells die waar? Het boek is zeer lezenswaardig, alleen al vanwege Wells’ verrassende Bijbelgebruik. Ook wil Wells gevoel, hoofd, hart en handen van zijn lezers raken. Dit lukt hem beslist. Het boek bevat in totaal 31 overdenkingen of bewerkte preken, van zeer uiteenlopende aard,...

1

Ambt anders

Aanleiding [1] Het vervullen van de ambten, vooral dat van ouderling, is de laatste 15 à 20 jaar in veel kerken steeds moeizamer. Geschikte personen zijn er wel, beschikbare niet. De praktijk groeide, dat men vooraf gepolst wordt. Vaak geeft men aan niet beschikbaar te zijn en geen benoeming te kunnen aanvaarden. Een aantal factoren speelt hierbij een rol. Op praktisch vlak is dat de werkdruk die mensen overdag ervaren, en de toenemende tijdsdruk in gezinnen (beide partners werken, met extra werken, cursussen en studies die vereist zijn, kinderen gaan naar de opvang, met de hele gezinslogistiek die daarmee verbonden...

0

Jongeren vinden hun kerk tof! Welke jongeren?

EO-onderzoek Uitkomst van een EO-onderzoek onder jongeren: jongeren 20+ vinden hun kerken wel tof. Wie zijn die jongeren? In het ND van 20 febr. jl. wordt een aantal van hen aan het woord gelaten. Het zijn betrokken jonge gelovigen, die bij een kerk horen waarin ze zich thuis voelen. Ze voelen zich thuis omdat ze betrokken worden in activiteiten. Ze mogen zich inzetten met hun talenten en voelen zich ingeschakeld. Zulke kerken doen het goed blijkbaar. Het onderzoek is uitgevoerd door EO-jongerenmagazine BEAM, de respondenten zijn kennelijk vooral aangesloten of geïnteresseerde jongeren. Een positief betrokken onderzoeksgroep dus. Maakt dat het...