What’s in the Name? – preek over de Naam Jezus (HC zondag 11)

What’s in the Name? Zijn naam is Jezus: Want hij verlost ons: 1. Van onze angst; 2. Van onze zonden; 3. Van onze wonden

Angst

Alleen de naam van Jezus redt! Je moet wel durven, als je dat zegt en gelooft! Voor jongeren die opgroeien in deze tijd is dat maar wat lastig. Hoe kan ik beweren, dat Jezus de enige is die redt? Hoe durf ik ooit vol te houden, dat alleen het christelijk geloof de waarheid is? En dat je alleen door Jezus bij God komt? En kan ik dat zelf wel geloven?! Er zijn zoveel andere godsdiensten en levensbeschouwingen! Elke dag kom je wel in aanraking met de Islam. En op sommigen, ook christenen, oefent de Islam grote aantrekkingskracht uit. Moslims leven in een hechte gemeenschap waarin iedereen hetzelfde gelooft en doet. Dat is wel wat anders dan de kerk van nu. Dus waarom zou het christelijk geloof de waarheid zijn? En Jezus de enige weg naar redding en leven? Je moet wel lef hebben om dat te beweren!

Nou, lef hadden die Petrus en Johannes zeker! Ze hadden die verlamde man genezen. En toen brak de herrie los, de Joden ontploften! Ze stormen het tempelplein op, sleuren hen mee, gooien hen in de gevangenis. De volgende dag staan Petrus en Johannes voor de Joodse raad. En dan vragen de Joodse leiders hen dit: Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?!

In wiens naam: hier zie je een eerste betekenis van de naam. Jezus’ naam is aan dat wonder verbonden, en zo krijgt dat wonder betekenis. Het gaat niet om die genezing op zich, hoe mooi het ook is voor die ex-verlamde. Het gaat erom dat die genezing gebeurt op gezag van iemand. Dit wonder moet duidelijk maken dat niet de apostelen maar Jezus groot is. Daarom hebben Petrus en Johannes ook geen angst. Petrus geeft antwoord, vervuld van de heilige Geest. Dus vol van de kracht en macht van Jezus! Zo spreekt hij de Joodse raad toe, met gezag!

Hoor maar hoe hij ze aanspreekt: Leiders van het volk! En hoe hij deze leiders en via hen het hele volk de waarheid aanzegt: U allen en het hele volk van Israël dient te weten dat deze man hier gezond en wel voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret! En ook houdt hij hen de spiegel voor: Die door u gekruisigd is. En durft hij zelfs te zeggen dat ze daarmee tegen God zelf in gegaan zijn: (door u gekruisigd) maar door God uit de dood opgewekt! Ze zeggen de Joden recht in hun gezicht de waarheid. De naam van Jezus, dat is de waarheid, Jezus zelf is de waarheid. Terwijl ze gevangenen zijn en niets kunnen beginnen! Daar moet je moed voor hebben!

Zijn wij dat niet een beetje kwijt? De moed om te zeggen: Jezus Christus is de Weg, de Waarheid, het Leven. Er is geen andere weg naar God: dat is de waarheid! En waarheid is niet maar een leersysteem, iets wat ‘bestaat’. Niet iets abstracts boven ons, los van ons. De waarheid is geen leer maar een persoon: de Heer zelf! De Waarachtige, die Gods woorden waar maakt, Gods waar geworden Woord! Dat is zijn naam: hij is het die de beloofde bevrijding bracht. Daarom is Petrus niet bang; omdat Jezus’ naam betekent: de HEER heeft alle macht. Dat geloof vervult hem: de Heer is de overwinnaar, dan heb ik niets te verliezen. Durf jij het aan: zo te staan voor deze naam?

Zonden

En dan, dan komt het hoge woord er uit. Nu speelt Petrus de ‘troefkaart’ uit: Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Dit is de tweede manier waarop we de naam hier zien. Eerst was het dat ze dat wonder hadden gedaan op gezag van Jezus. Nu gaat het over die naam zelf: Jezus.

Dat was de naam die Jozef en Maria hem moesten geven, toen hij geboren zou worden. Want, zei de engel, hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden (Matteus 1,21). Jezus, het was een gewone roepnaam, die kwam van Joshua, Jahwe redt. Voor Israël een herinnering aan hun bevrijding uit Egypte. Die naam krijgt nu een nieuwe betekenis: hij die redt van zonden.

De hele wereld hunkert naar redding. Of niet? Het ligt er maar aan wat je eronder verstaat. Wat willen al die duizenden vluchtelingen anders dan één ding: veilig leven. Een plek waar weer uitzicht is, hoop op een nieuw bestaan. Maar dat is nu precies wat Jezus geeft: een nieuw bestaan! Ons oude bestaan is een leven dat naar de ondergang voert. De mensen in West-Europa worden bezig gehouden door andere zaken. Hoe voorkom ik dat mijn pensioen en spaarcenten verdampen? Hoe word ik zo oud mogelijk en blijf ik tegelijk gezond? Kan ik er op tijd een einde aan maken als ik ‘klaar ben met leven’ of dement word? Maar ‘redding’? Hoezo redding, redding waarvan?

Jezus redt: nee, hij garandeert jou geen zorgeloos pensioen of rustig levenseinde. Geen baan, of droomhuis, rijkdom of roem. Nee, hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden. Het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt (Johannes 1,29). Wat heb je daar dan aan? Ook als je al je leven lang in de kerk zit en ermee bent opgevoed is dat een echte vraag. Zit u/jij daar op te wachten: redding van je zonden? Lig je daar nou wakker van, dat je een zondaar bent? Nee, wij willen gewoon een fijn leven, geloven omdat het een goed gevoel geeft. Dat God voor me zorgt, en mijn Vader is, zodat ik niet alleen ben. Mooi allemaal, maar zijn jouw zonden echt een last die op je ziel drukt? Ga je daaronder gebukt: als je weet, dat God heilig is en geen kwaad verdraagt? Kijk jij echt diep in je ziel? En wat ontdek je dan? Durf jij je nog de spiegel voor te laten houden? Waarin je ziet hoe afzichtelijk je diep in je hart nog bent? Hoe onzuiver zelfs je beste bedoelingen zijn, hoe egocentrisch, onoprecht? Of heb je dat nog niet ontdekt, ben je dat uit alle macht aan het ontkennen? Hoe diep gaat dat, jouw geloof in deze naam? De enige op aarde die redding biedt?

Wonden

De naam, durf je ervoor uit te komen, in een wereld van religies en andere meningen?  En, dat was het tweede: durf je nog te zeggen dat onze zonden ons grootste probleem zijn? Want dat zijn ze: de oorzaak van alle ellende. Wie zit er vandaag echt op Jezus’ verlossing te wachten?

Wij zijn slechte evangelisten. Wat geloof jij dan, vraagt mijn pedicure, of collega of buurvrouw. Dat Jezus voor jouw en mijn zonden is gestorven, zo vallen we dan met de deur in huis. OK? So what? We beseffen niet half hoe dat overkomt! Iemand meenemen naar de kerk, die er niets van weet: kun je doen. Maar besef: zelfs onze modernste kerkliedjes voelen akelig vervreemdend. Besef jij wel hoe ongemakkelijk iemand zich voelt, bij ons eigen christelijke feestje? Ik zag het ook toen ik het iemand probeerde uit te leggen: zo’n glazige, niet-begrijpende blik, iets meewarigs zelfs: zonden, zei je? Daar haken velen al af, misschien haken we er zelf al op af. Geen mens maakt zich druk om zijn zonden!

Wel om zijn wonden! Je hoeft niet lang te praten of je merkt dat er geen mens is zonder wonden. Alleen al je opvoeding laat haar sporen na, hoe goed ouders ook hun best doen. Geen mens is er of hij loopt met schade rond, krassen op je ziel. Geschonden is ons bestaan, geen mens zonder rafelranden of pijn. Dáárvan wil iedereen wel bevrijd worden! Niet voor niets is er zo’n enorme markt van mindfulness, zen, spirituele oefeningen, enz.!

Geneest Jezus je van je wonden? Als Petrus en Johannes die verlamde aan het lopen krijgen, zie je er iets van. Die angst van de Joodse Raad: wat gebeurt er als ze nog meer mensen gaan genezen?! En dus verbieden ze hen de naam van Jezus nog te gebruiken! Maar Petrus en Johannes zeggen: wij kunnen niet anders, wij moeten wel spreken! Over wat we gezien en gehoord hebben! Wat hebben zij dan gezien: Jezus die zieken genas, blinden weer het licht in hun ogen gaf. Jezus, wiens naam is: de HEER redt, van zonden, en zo van wonden!

Zolang je zonden niet van je af zijn, zullen jouw wonden niet genezen! De verlamde die liep is het bewijs. Zo wilde Jezus laten zien waar zijn bevrijding toe leidt: een wereld zonder wonden! Jezus pakt de problemen van deze wereld eindelijk bij de wortel aan. De wortel van onze wonden zijn onze zonden. Haal je die angel er uit, dan is de weg open naar een nieuw bestaan. Geloof je dat? Dat is de grote vraag. Wil je die ander overtuigen, stel dan die vraag.

Amen.

 

HCzd11.15 HCzd11.15

 

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *