Tags: M/V

0

Een vrouw geroepen als dominee

Op 26 juni jl. werd bekend dat Almatine Leene, predikante in Zuid-Afrika, een beroep aanneemt in de GKv Hattem-Noord (naast haar was ook Jasper Bosman beroepen). Het was gelijk ‘groot nieuws’, tot zelfs bij de NOS. Het getuigt van moed als een GKv-gemeente zo’n eerste stap zet, en van deze vrouw om daar positief op te reageren. Er wordt hierover in de kerken zeer divers gedacht. Kunnen wij dit samen aan? Het zou mooi zijn als we er in respect voor elkaar in slagen om een stukje diversiteit te dragen en elkaar als broeders en zusters in verbondenheid met Christus...

0

Vrouwen, erken het gezag van je man?

“Vrouwen, erken het gezag van uw man”, zo begint de dagtekst op mijn Dagelijks Woord app vandaag (Kolossenzen 3,18). Wat doet dit met je? Niet alleen elke zichzelf respecterende vrouw zal hierbij steigeren, elke vrouw respecterende man niet minder. Deze woorden roepen uiteraard weerstanden op, daar hoeven we niet omheen te draaien. Gezag is niet meer. Tenminste, in de vorm van formele macht vindt geen draagvlak meer bij de mensen van nu. Gezag moet zijn eigen positie verwerven, moet zichzelf waar maken in de vorm van een goed verhaal. Ik zocht de preek die ik over dit Bijbelgedeelte hield in...

0

Ds. Ernst Leeftink over M/V & Ambt

Twee blogs van mijn collega Ds. Ernst Leeftink wil ik d.m.v. een link hier onder de aandacht brengen. https://ernstleeftink.wordpress.com/2018/06/29/een-jaar-na-de-gkv-besluiten-over-de-vrouw-in-het-ambt-deel-1-stand-van-zaken/ https://ernstleeftink.wordpress.com/2018/07/04/een-jaar-na-de-gkv-besluiten-over-de-vrouw-in-het-ambt-2-standpunten/  

0

Vrouwelijke ambtsdragers dankzij ‘nieuwe hermeneutiek’?

Het synodebesluit om vrouwen niet langer uit te sluiten van een kerkelijk ambt heeft heel wat losgemaakt. Het lijkt, als je de reacties ziet, een aardschok. De kritiek op het besluit en de totstandkoming ervan kregen veel aandacht. Maar hoe zit het nu met die voorstanders? Zijn ze blij? Jazeker. Geven ze veel uiting aan die blijdschap? Daarin zijn ze voorzichtiger. In de reacties merk je, dat de meesten beseffen wat het besluit bij tegenstanders teweegbrengt: zorg, angst. De meeste voorstanders doen niet triomfantelijk en vieren geen feest. Sterker nog, ook bij hen voel je pijn. Scheuring of schisma Twee van zulke reacties...

0

Conclaaf

(“Conclaaf”: een boeiend vakantieboek, met mooie doorkijkjes over kerk, geloof en liturgie) ‘Vlees en wereld’[1] Zelfs als gereformeerd protestant ben je nieuwsgierig naar wat zich achter de gesloten deuren van de Sixtijnse Kapel afspeelt bij een pausverkiezing, het z.g. Conclaaf. Die blik mag je werpen in het boeiende boek Conclaaf van Robert Harris. Wat maakt me zo nieuwsgierig? Het vermoeden, dat een concilie van honderdzeventien kardinalen net zo’n onderonsje is als een vrijgemaakte synode met een kleine veertig mannen? Zo kleinschalig is een conclaaf natuurlijk niet: die kardinalen komen vanuit de hele wereldkerk. Bovendien, en dat maakt het juist zo...