Tags: Bijbel

0

Ho! Stop! Ieder z’n eigen pak!

Hieronder de tekst van mijn openingswoordje tijdens de Masterclass Revisie Nieuwe Bijbelvertaling op dinsdag 17 april 2018 in Het Kruispunt Alphen aan den Rijn. Ik heb ergens een foto van mijn vader, waarop hij staat als een jongen van een jaar of tien. Hij staat keurig rechtop, dat moest als je op de foto ging. Hij staat er op in een pak, de fotograaf kwam immers. Het is een zwart-wit kiekje, maar als ik goed kijk, lijkt het pak van het toen gebruikelijke bruin. Het is recht-toe-recht-aan geknipt, de snit van mijn oma die zoiets zelf naaide (denk ik). Confectie,...

2

Hoe betrouwbaar is de Bijbel(tekst)? – 1

Dominees verwijzen in preken wel eens naar de ‘grondtekst’. Daarmee suggereren we dat de vertaling behelpen is en dat wij weten wat er achter die vertaling zit. Dominees zijn theologen, die geacht worden Hebreeuws en Grieks, en liefst ook Aramees, te kunnen lezen. Toch zijn zulke verwijzingen naar een ‘grond- of brontekst’ vrij naïef en onwetenschappelijk. De tekstwetenschap, die zich bezighoudt met het ontstaan van de Bijbeltekst, weet beter: er ís helemaal geen grondtekst! In enkele artikelen wil ik verslag doen van wat enige studie op dit gebied voor mij betekent en hoe ik wil omgaan met nieuwe vakkennis aangeleverd...

Bijbelcursus voor belangstellenden 0

Bijbelcursus voor belangstellenden

Misschien ken je de Bijbel van huis uit en ben je ermee opgegroeid. Maar je doet er niet zo veel meer mee. Toch kom je regelmatig dingen tegen die je aan de verhalen uit de Bijbel herinneren, in films, boeken of kunstwerken. Ook de verhalen over het oude volk Israël blijven je boeien. Misschien denk je wel eens: ik zou me er toch wel weer eens wat meer in willen verdiepen. Je kunt ook anders geïnteresseerd raken. Je belangstelling is meer religieus. In onze tijd en samenleving is religie steeds vaker een issue, in het nieuws, in allerlei media. Dat geldt...

0

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Alweer een nieuwe Bijbelvertaling? In 2004 kregen we de Bijbel. Zo zeiden jongeren het, toen we in de kerk de Nieuwe Bijbel Vertaling in gebruik namen: ‘eindelijk kan ik de Bijbel lezen!’ We waren er blij mee, en in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) ging er niet veel tijd voorbij of deze vertaling was overal in gebruik. Alsof we er op hadden zitten wachten! En zo was het ook: in ‘ons soort kerken’ gaat het niet om het ritueel Bijbellezen, maar om de boodschap die we willen overdragen in prediking en onderwijs. En toch, al gauw kwamen er ook vragen. Zijn we...