Goed voor mekaar!

(over het woord elkaar en hoe buitensluitend dat kan zijn)

Je hebt het goed voor elkaar, zeggen we als iemand er warmpjes bijzit. In de Bijbel gaat het niet over het goed voor mekaar hébben maar over goed voor elkaar zijn. Wie zijn die ‘elkaar’? Dat zijn ‘wij’. Wij zorgen voor elkaar, zeg je als je het over je familie hebt. Je moet er voor elkaar zijn, zeg je als een vriend van je in de problemen zit. Maar als ik die familie of vrienden niet ken, voelt dat ‘elkaar’ alsof ik daar niet bij hoor. En als ik toevallig geen familie of vrienden om me heen heb al helemaal. “Leuk voor júllie”, denk ik dan.

In de kerk hoor je vaak dat we een gemeenschap zijn en moeten zorgen voor elkaar. Wie? Welke ‘elkaar’? Je eigen vriendjes dus, je kerkfamilie. En anderen, die staan daar buiten: hoor jij niet bij de club, tja, jammer voor je…

In de Bijbel gaat het ook vaak over ‘elkaar’. Wie worden dan bedoeld: gelovigen? Ook ja, maar je zou beter kunnen invullen ‘de ander’. Elkaar, dat is de ander: die anders is, en in een andere situatie zit. Een mens in nood, alleen, zonder helper. In de Bijbel zijn dat ook, misschien zelfs juíst mensen die er niet bij  horen.

Jezus vertelde een verhaal over een man die door rovers werd overvallen. Gewond en als een stuk vuil ligt hij langs de weg. Ha, daar komt een priester aan! Maar wat is dat nou: hij loopt door!! Zo’n heilige man, dienaar van God?! Daar komt er nog zo één… Maar ook die kijkt weg! Wat bezielt die mensen! Zijn ze niet goed voor een ander? Nee, ze zijn vooral goed voor elkaar!

Jezus vertelt verder: daar komt een Samaritaan. O, denken de mensen die dit verhaal horen: Samaritanen en Joden, da’s water en vuur! En laat die man nou de gewonde helpen! Goed zijn voor elkaar is dus: goed zijn voor de ander! Jezus’ liefde woont in mensen van wie je het niet verwachtte. Jezus’ liefde is: wees goed voor de ander. De ander, dat is niet allereerst iemand van je eigen vriendjes. Dat is iemand met wie je normaal gesproken helemaal niet zou omgaan.

Grensoverschrijdende liefde heet dat. En ja, die leer je van Jezus, uit de Bijbel. Hij deed het namelijk zelf voor: anderen liefhebben. Anderen: mensen die totaal niet op God zaten te wachten.

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *