De enige naam (Handelingen 4,12)

Bij het lezen van Handelingen 4 viel me het woordje naam op. Als een rode draad, een motief in het hoofdstuk (vers 5 t/m 22). Petrus en Johannes staan voor de Joodse Raad. Ze moeten zich verantwoorden. Wonderlijk, als je geen mis- maar een weldaad hebt verricht (vers 8!). Maar het woord naam geeft hier precies aan wat hier in het geding is. Het gaat over gezag, eer, bevoegdheid. De joodse raad vraagt: in wiens naam doen jullie dit? Dat betekent ongetwijfeld: op wiens gezag.

Petrus en Johannes antwoorden: deze genezen man staat gezond voor u dankzij de naam van Jezus Christus! Hier verschuift naar mijn gevoel de betekenis van het woord naam. Naar zoiets als: dankzij de kracht van Jezus Christus. Jezus’ naam uitspreken kan geen mens zonder zijn kracht te beseffen. Zijn naam is letterlijk een krachtterm, in de goede zin. Noem je zijn naam, dan gebeurt er wat! Hier wordt een mens genezen van verlamdheid. Van zich niet kunnen verroeren wordt hij een mens die danst en springt. Dat doet Jezus’ naam met je: je wordt van dood levend. Die naam is dus meer dan een naam, het is een verhaal. Een verhaal vol kracht, vol Geest.

Dat komt dan ook terug in Petrus’ moedige toespraak. Deze “naam is de enige op aarde die de mens redding biedt”. Dit is een claim: de enige! Dit is een beroep op bevoegdheid, gezag, kracht en macht. Deze naam is niet slechts genezend, maar zelfs reddend. Het is voor iedere mens op aarde een ticket tot het leven. Jezus’ naam is een program, een edict. Zijn naam betekent: hier zie je de Koning. Hij geneest, hij redt. Hij eist aanbidding, gehoorzaamheid. Hij schenkt leven, opent toekomst.

En zo leggen de apostelen hier verantwoording af. Ze laten hun papieren zien, hun legitimatie. Ze zijn niet zelf de weldoeners, maar Jezus is dat. Zijn naam geneest en redt. Dat mogen christenen wel eens vaker bedenken. En de predikers en bedienaars onder hen in het bijzonder. Preken en dopen, dat doe je niet uit een eigen bevoegdheid. Die bevoegdheid moet je verleend worden. Je doet het in zijn naam. Want er gebeurt hier iets van hogerhand. Van Godswege. In zijn naam.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *