Categorie: Synodeberichten

1

“Onderhoudende art. 31 DKO”

Is ‘artikel 31’ niet meer? O nee, artikel 31 is er niet meer! De GKv tuimelen de afgrond in. Dit is het begin van hun einde. Wat ooit ons bestaansrecht of handelsmerk was, is niet meer. Na de ‘vrijmaking’ van 1944, toen men zich wilde ‘vrijmaken’ van de synode-alleenheerschappij, was dit de eerste jaren de aanduiding voor de kerken die op deze wijze distantie hadden genomen van die synodedwang: ‘Gereformeerde Kerk onderhoudende artikel 31 KO’. Daarin wilde men nog tot uitdrukking laten komen, dat men geen nieuw eigen kerkverband wilde stichten maar een weg terug zocht in de oude Gereformeerde...