Tags: postmodernisme

0

Evangelie en kerk in de laat- of postmoderne cultuur: nieuwe kansen voor geloof?

  Onderstaand essay is geschreven als eindopdracht in het kader van de module Zending in een Postchristelijke Cultuur, onderdeel van de Master Missionaire Gemeente, die ik in deeltijd volgde van 2009 tot 2012 aan de Theologische Universiteit Kampen bij dr. Stefan Paas. Inleiding Hoe kan de kerk van Christus het evangelie effectief communiceren in een postmoderne cultuur? Over die vraag gaat dit essay. Gekozen is voor de term postmoderniteit. Binnen de theologie spreekt men afwisselend van post- en laatmodern, waarbij waarschijnlijk het laatste begrip correcter is maar het eerste vaker gebruikt wordt. Ik begeef me echter niet in de discussie, of...