Categorie: Gereformeerd, steeds verrassend altijd vernieuwend

0

Gereformeerd en evangelisch: over zonde en vernieuwing

Een fijne reactie op een preek Een oudere dame belt. Ze heeft onlangs onder mijn gehoor gezeten, toen ik preekte over ‘leven uit de vernieuwende genade van de heilige Geest’, naar aanleiding van zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus. Zij was verward thuis gekomen. Ze was bij haar moeder op bezoek en ging mee naar de dienst waarin ik voorging. Zelf is ze woonachtig in het buitenland en kerkt ze in een Baptistengemeente. Ze was wat verontwaardigd over iets wat ik gezegd had en kon na die opmerking niet goed meer luisteren naar de rest van het verhaal. Ik begon...

0

Gasten aan de Tafel van de Heer

‘Vrijgemaakten’ hebben een allergie tegen ‘regels’ ontwikkeld. Daar zit soms iets puberaals in. Zoals je je bij het volwassen worden verzet tegen alles wat jou beperkt, zo zijn wij soms bezig met onze ‘coming out’. Het leidt tot aandoenlijke krampreacties. Zoiets doet zich nu soms voor rond het avondmaal. Inderdaad, jarenlang was het avondmaal omgeven met ‘regels’. Als gast mag je het avondmaal alleen meevieren als je een ‘briefje’ bij je hebt van je eigen kerk. Puberaal als we zijn, gingen we dat briefje beschouwen als een soort bureaucratisch toegangsticket. We zagen niet meer, dat het ooit bedoeld was als...

0

Kind van God

‘Vrijgemaakten’ zeggen: kind van God ben je door Gods belofte bij je doop. In een preek over Heid. Cat. zondag 13 legde ik uit, dat dit een te ondoordachte aanname is. Zo spreekt de Bijbel namelijk niet over het kind van God zijn. De Bijbel zegt: door de Geest roepen wij God aan als Vader, door de Geest zijn wij kinderen van God (Romeinen 8, 14-15; Johannes 1, 12-13; zie ook 3,3). Daarom is alleen Jezus de enige en echte zoon van God (Matteus 3,17). Hij is door Gods Geest gezalfd, hij als enige heeft recht op de naam en...