Wie ben ik?

“Na mij komt iemand die meer vermag dan ik, ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur” (Johannes de Doper, te lezen in de Bijbel: Matteus 3,11)SURFACE - WIN_20140106_115649 (2)

Mijn naam is Klaas van den Geest. Ik ben pastor of dominee van Het Kruispunt, kerk in de Van Nesstraat. Mijn naam, zegt men, is mooi voor iemand die dit werk doet. Dat vind ik ook, en daarom heb ik die woorden van Johannes de Doper hierboven gezet. Hij heeft het over de heilige Geest en over vuur. Hij zegt: degene die na mij komt (Jezus), doopt ook. Niet zoals ik met water, maar met Geest en vuur. Geest en vuur horen bij elkaar.

Niet alleen heet ik van den Geest, maar ook groeide ik op bij het vuur. Mijn opa was smid, en als kind speelden we in de smederij. We mochten heel soms ook ijzer verhitten in het vuur en bewerken op het aambeeld. Nog steeds vind ik dat fascinerend: dat harde ijzer dat in het vuur witgloeiend wordt, buigzaam en zacht. Zo vormt ook Gods Geest jou als mens. Zoals vuur ijzer verhit en smelt, zo werkt Gods Geest in ons. Hij maakt iets moois van je, mooier dan je nu bent…

klaasvdgeest